میگو دریایی تازه

میگو دریایی تازه

میگو های که در سایت های پرورش میگو و تحت نظارت عوامل انسانی و یا بصورت صید از دریا تهیه می شوند و قبل از انجام فراوری خاص به بزار مصرف عرضه می شوند میگوی تازه گفته می شوند مدت نگهداری این نوع میگو حداکثر 48 ساعت و با استفاده از یخ می باشد میگوی تازه به شکل پرورشی و میگو دریایی در دو شکل باسر و بدون سر عرضه می شوند .

Call Now Buttonتماس بگیرید